Eric

eric_persoonlijk_1

Eric had, voordat hij bij de band kwam, al ervaring opgedaan in de muziekwereld: Hij heeft in verschillende koren gezongen en als kornetblazer bij de fanfare gespeeld. In 2006 kwam hij tijdens een kerstconcert in de Heilig Hartkerk in Boxtel voor het eerst in aanraking met de Upside Down Praiseband. Na afloop van deze viering heeft Eric kennis gemaakt met de leden. Vervolgens heeft hij een aantal repetities bijgewoond en was de keuze om zelf deel te nemen snel gemaakt. Binnen de band verzorgt hij inmiddels afwisselend leadzang en tweede stem.

Voor Eric is de aanraking die hij ervaart bij het zingen van de praiseliederen steeds sterker geworden en raakt hij hier steeds meer door bevangen. Eric zet zich met de volste overtuiging in voor het maken van muziek in de naam en eer van God, onder het motto ‘Faith isn’t boring’.