Francis

Francis was 1francis_persoonlijk_14 jaar toen ze voor het eerst met de band in aanraking kwam. De band speelde samen met het kinderkoor van de Heilig Hart kerk in Boxtel in een viering in de kerk. De kinderen van het kinderkoor werden uitgenodigd voor een oefening met de band. Later mochten de grotere kinderen door een microfoon meezingen.Bij de band heeft ze Teun ontmoet waar ze later mee is getrouwd. Zo is Francis als enige van het kinderkoor bij de band gebleven.

Naast het zingen heeft Francis ook een ruime geschiedenis op het gebied van percussie. Die ervaring heeft ze opgedaan doordat ze van 1999 tot 2009 heeft meegespeeld bij de drumband van de fanfare. In de praiseband vervult ze dan ook de rol van percussioniste.